O projekcie

Związek Młodzieży Wiejskiej w partnerstwie ze wspólnotą samorządową – Województwem Lubelskim realizuje projektu „Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w województwie lubelskim”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Projekt skierowany jest do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych w województwa lubelskiego (w tym rolników), w szczególności z powiatów: bialskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, kraśnickiego, lubelskiego, radzyńskiego i tomaszowskiego. Głównym cele projektu to:

· podniesienie kompetencji i umiejętności z zakresu narzędzi i technik konsultacji społecznych, w tym w szczególności z zakresu wspólnej polityki rolnej

· wzmocnienie dostępu do informacji i wiedzy na temat konsultacji społecznych poprzez doradztwo w ramach Centrum Informacji i Konsultacji Społecznych

· wzmocnienie dostępności internetowych narzędzi konsultacji społecznych dzięki utworzeniu platformy do konsultacji społecznych

Działania realizowane w ramach projektu to:

· Bezpłatne szkolenia w ramach Akademii Konsultacji Społecznych, przeznaczone dla 48 przedstawicieli JST i NGO (w tym w szczególności rolników): pracowników, członków wolontariuszy z w/w powiatów, pragnących podnieść swoje kompetencje i umiejętności z zakresu organizacji i przeprowadzania konsultacji społecznych.

W zakres programu szkoleń wchodzi:

Moduł 1. Wstęp do konsultacji społecznych – zagadnienia ogólne:

a) Analiza roli konsultacji społecznych w procesie tworzenia dokumentów strategicznych w regulacjach prawnych.

b) Praktyka konsultowania dokumentów strategicznych.

c) Podmioty konsultacji dokumentów strategicznych.

d) Jak skutecznie konsultować dokumenty strategiczne?

Moduł 2. Narzędzia i techniki konsultacji społecznych:

a) Narzędzia i techniki konsultacji społecznych, z uwzględnieniem nowoczesnych metod konsultacji.

b) Planowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych (warsztaty)

Szkolenia będą organizowane w systemie dwóch dwudniowych zjazdów, każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe, a także będzie miał zagwarantowany nocleg, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu.

· Centrum Informacji i Konsultacji Społecznych, gdzie przez cały okres trwania projektu (październik 2013 – wrzesień 2014) wszyscy zainteresowani mogą uzyskać informacje na temat szkoleń i innych działań w ramach projektu oraz doradztwo w zakresie narzędzi i technik konsultacji społecznych.

· Zaplanowanie i wdrożenie procesu konsultacji społecznych dla 4 dokumentów lokalnych, np. strategii lokalnych dotyczących polityki rolnej

· Doradztwo, zainteresowane osoby mogą zaczerpnąć porad od eksperta w dziedzinie konsultacji społecznych (stacjonarnie, mailowo, telefonicznie)

· Utworzenie strony internetowej, która stanowi platformę do przeprowadzania konsultacji społecznych dokumentów lokalnych on-line. Zapraszamy także do korzystania z bazy wiedzy, e-learningu oraz forum, na którym mogą Państwo wymieniać się wiedza i doświadczeniami z zakresu konsultacji społecznych i nie tylko.

Więcej informacji można uzyskać:

Telefonicznie – (81) 532-58-40

Mailowo – konsultacje@zmw.pl

Stacjonarnie – Centrum Informacji i Konsultacji Społecznych

Ul. Karłowicza 4/302

20-027 Lublin