Baza Wiedzy

31gru
31gru

METODY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Konsultacje społeczne mogą przybierać różne formy a w ramach każdej z nich opracowano wiele różnych technik, które pomagają w przeprowadzaniu procesów konsultacji społecznych.

Czytaj więcej

31gru
31gru
31gru

POJĘCIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz lokalnych pozyskują od obywateli opinie na temat planowanych inwestycji, przedsięwzięć bezpośrednio lub pośrednio ich dotyczących. Zamierzenia poddawane konsultacjom mogą dotyczyć różnych kwestii, takich jak zmiany prawne, zmiany organizacji życia publicznego, prowadzenia inwestycji czy przedsięwzięć, które będą miały istotny wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Nie chodzi tutaj wyłącznie o poinformowanie przez władze (od lokalnych po centralne) społeczeństwa o swoich planach, lecz wysłuchanie ich poglądów na dany temat oraz uwzględnienie ich w dalszych działaniach.

Czytaj więcej