Aktualności

30sty

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE DORADZTWO Z ZAKRESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

W ramach Centrum Informacji i Konsultacji Społecznych serdecznie zapraszamy przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego i jednostek podległych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych do skorzystania z bezpłatnego doradztwa z zakresu narzędzi i technik konsultacji społecznych oraz pomocy w przygotowaniu planu i przeprowadzenia konsultacji społecznych dla wybranych dokumentów lokalnych.

Zgłoszenia na doradztwo przyjmowane są osobiście w Biurze Projektu, telefonicznie: (81) 532-58-40 lub mailowo: konsultacje@zmw.pl. Prosimy o zgłaszanie się kilka dni wcześniej przed wybranym terminem.

 

Najbliższe dyżury doradcy Pani Magdaleny Sałek w Biurze Projektu:

LUTY

Termin

Godzina

12.02.2014

10.00 – 16.00

19.02.2014

10.00 – 16.00

26.02.2014

10.00 – 16.00

MARZEC

Termin

Godzina

12.03.2014

10.00 – 16.00

19.03.2014

10.00 – 16.00

26.03.2014

10.00 – 16.00

W przypadku zapotrzebowania na doradztwo w innym terminie, prosimy o kontakt.

29sty

ZMIANA TERMINÓW ZJAZDÓW DRUGIEJ GRUPY SZKOLENIOWEJ!

W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi i utrudnionym dojazdem na miejsce szkolenia przez zgłoszonych uczestników terminy zjazdów dla drugiej grupy szkoleniowej zostają zmienione na:

I zjazd: 20-21 luty 2014
II zjazd: 13-14 marzec 2014

Za zmiany przepraszamy, jednak mamy nadzieję, że wpłynie to pozytywnie na frekwencję drugiej grupy szkoleniowej.

Jednocześnie informujemy, że rekrutacja na szkolenia „Akademia Konsultacji Społecznych” jest ciągła, w związku z czym zapraszamy do zapisów.

29gru

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIA „AKADEMIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH”

Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu „Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w województwie lubelskim”, Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Powyższy projekt realizowany jest w partnerstwie ze wspólnotą samorządową – Województwem Lubelskim.

Czytaj więcej

20gru

WZMOCNIENIE MECHANIZMU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Związek Młodzieży Wiejskiej, informuje, że partnerstwie ze wspólnotą samorządową – Województwem Lubelskim realizuje projekt „Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w województwie lubelskim”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V – Dobre Rządzenie, Działanie 5.4 – Rozwój Potencjału III Sektora, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój Dialogu Obywatelskiego.
Czytaj więcej