O projekcie

Związek Młodzieży Wiejskiej w partnerstwie ze wspólnotą samorządową – Województwem Lubelskim realizuje projektu „Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w województwie lubelskim”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Projekt skierowany jest do […]

Czytaj dalej
04wrz

Konsultacje zmian w dokumentach "odpadowych"

Czytaj więcej
W związku z rozpoczęciem eksploatacji Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Bełżycach, a także uzyskaniem pozwolenia zintegrowanego przez Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu, dokonuje się zmiany załącznika nr 2 do uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017". Zmiana ta zostaje poddana konsultacjom społecznym. Zgodnie z art.…
02wrz

Ostatnia szansa skorzystania z doradztwa z zakresu konsultacji społecznych!

Czytaj więcej
W związku z ostatnim już miesiącem realizacji projektu serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego doradztwa z zakresu narzędzi i technik konsultacji społecznych. Z ofert mogą skorzystać przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego lub jednostek podległych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z powiatów bialskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, radzyńskiego i tomaszowskiego. Zapisy i informacje na temat w/w doradztwa…
20sie

Konsultacje "Strategii rozwoju systemu dróg rowerowych w Lublinie"

Czytaj więcej
Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące opracowania "Strategii rozwoju dróg rowerowych w Lublinie". Celem projektu jest przygotowanie i uzgodnienie Strategii rozwoju systemu podstawowych tras rowerowych przebiegających na terenie Lublina, służących obsłudze podróży o charakterze ponadlokalnym, związanych z dojazdami do obszaru śródmiejskiego, podróży międzydzielnicowych oraz podróży poza granice miasta. Projekt będzie realizowany z udziałem mieszkańców Lublina i…